IIII Digitoimisto

Yksityisyydensuoja

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön milloin tahansa sivustolla olevan evästeilmoituksen avulla.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

Myös useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Sen voi tehdä esimerkiksi Internet Explorer -selaimen Työkalut-painikkeesta valitsemalla Internet-asetukset - Suojaus.

Henkilötietosuojalain mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

MediaSPREA, Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki, Y-tunnus 1872565-9.

Yhteyshenkilö Kari-Pekka Mikkola, puh. 050 592 1251.

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelustamme vastataan sähköpostitse rekisteriin liittyviin kysymyksiin osoitteessa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Pyrimme vastaamaan viimeistään 10 arkipäivän sisällä palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

MediaSPREA osoiterekisteri.

4. Rekisterissä olevien tietojen tarkoitus

MediaSPREA tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Käsittelyn tarkoituksena asiakasrekisterin ylläpito ja/tai kaupallisen asiakassuhteen hoitaminen, mihin kuuluu verkkosivustojemme kautta (sähköisellä lomakkeella tai muulla tavalla) tulleiden yhteydenottojen hoitaminen sekä kaupallisten asiakkaiden ja MediaSPREAn oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin tai tutkimustoimintaan luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Käsittelyn tarkoituksena voi olla myös kaupallisten asiakkaiden hankinta (jäljempänä "markkinointitoiminta").

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Yhteystiedot (mm. yrityksen nimi, yhteystiedot, sähköposti, osoite, yritys, y-tunnus) esimerkiksi yhteydenottoa tai laskutusta varten.
 • Asiakassuhteeseen liittyviä tietoa, esim. toteuttamamme palvelut ym.

Arkaluonteisiksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan Asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimivat verkkopalvelumme ja/tai muun vastaavan toiminto, jossa asiakas jättää esimerkiksi sähköpostiosoitteensa, yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Markkinointitoiminnassa saatetaan käyttää ulkopuolisia, kaupallisia rekistereitä, mutta tästä mainitaan aina erikseen.

Tietolähteinä voi toimia myös messut ja muut tapahtumat sekä julkiset verkkosivut ja verkkopalvelut, erityisesti koskien kaupallisia asiakkaita.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin pitäjä ei luovuta henkilötietoja ei luovuteta MediaSPREAn tai MediaSPREAlle palveluja ylläpitävien ja kehittävien tai palvelukokonaisuuden tuotantoon tai palvelujen analysointityöhön osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

MediaSPREA voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso.
 • MediaSPREA on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla yhteyttä MediaSPREAan.
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.
 • Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

  9. Sosiaalisen median liitännäiset ja muut ulkoiset palvelut

  Verkkosivustoillamme voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä) tai sivuston käyttöön liittyvää analytiikkapalveluja (esim. Google Analytics). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen tai analytiikkapalvelut voivat lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessa käyttäjä saattaa sallia kolmansien osapuolten Internet-sivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli käyttäjä on kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Tällaisilla sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. MediaSPREAlla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten Internet-sivuihin, eikä MediaSPREA ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

  10. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. MediaSPREAn tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

  11. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus saada listaus kaikista MediaSPREAn rekisteriin tallennetuista tiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää MediaSPREAa käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjälle, kt. kohta 1.

  Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli rekisteröity väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tai muuta vastaavaa.

Voimmeko olla avuksi?

 

050 592 1251

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Viesti(*)
Mitä asiasi koskee

Nimi(*)
Muista antaa nimesi

Yritys
Invalid Input

Puhelin

Email(*)
Invalid Input

Sähköposti(*)
Sähköposti on pakollinen

* Pakollinen tieto